Keputrian Mafaza


Deskripsi


  1. Bertanggungjawab terhadap berlangsungnya aktivitas pendidikandan pembinaa aktivis mahasiswi baik secara rutin dan incidental bagi seluruh kader inti putri Masjid fatimatuzzahra
  2. Bertanggungjawab terhadap arah pengembangan pendidikan dan pembinaan manajerial/keorganisasian bagi aktivis mahasiswi di lingkungan Masjid Fatimatuzzahra
  3. Bertanggungjawab dalam mengevaluasi serta meningkatkan aktivitas pendidikan dan pembinaan manajerial/keorganisasian di lingkungan Masjid Fatimatuzzahra
  4. Bertanggungjawab dalam menghasilkan aktivis mahasiswi Masjid Fatimatuzzahra
  5. Bertanggungjawab dalam terbinanya silaturrahmi dan suasana kekeluargaan diantara aktivis Masjid Fatimatuzzahra
  6. Bertanggungjawab kepada Ketua harian

Artikel


No Judul
1 Aksi Hijab Keputrian Mafaza
2 Talk Show "Cerdaskan AhlaqMu, Gapai CintaNya"
3 Gebyar Bakti Sosial Ramadhan Persiapan Idul Ditri.
4 Talkshow Ramadhan "Cerdaskan Akhlaq, Raih Cinta-Nya"
5 Muslimah Speech Competition dan Kajian Kemuslimahan
6 Sekolah PraNikah Islami VI
7 Grand Opening Sekolah Pranikah Islami 7
8 Sekolah Pranikah Islami angkatan ke-7

Galeri